Iris Steen - Procesbegeleiding van organisaties

Procesbegeleiding van organisaties, vooral in de sectoren erfgoed, cultuur, natuur, landschap en toerisme.

Begeleiding van organisaties bij het opstellen van een concept, visie of strategie

Vanuit mijn deskundigheid in geschiedenis en erfgoed, ervaring in onderwijs, beleidsvoorbereiding en projectmanagement begeleid ik organisaties die een nieuw concept, een visie, strategie of project willen ontwikkelen of andere manieren van werken zoeken.

Referenties van verschillende processen

De afgelopen jaren heb ik kleine en omvangrijke processen ondersteund, met grote en kleine groepen, in lengte variërend van een dagdeel tot enkele maanden.

3 augustus 2016

Met de paradox dat je met muziek stilte kan evoceren en de ervaring ervan kan intensiveren, organiseerden we in juni een evenement rond klank en stilte, Listening between the Sounds. Het idee was ontstaan door de ervaring van weidsheid, schoonheid en stilte bij de doorkijkkerk in Borgloon, een kunstwerk in de open ruimte, opgebouwd uit metalen stroken, dat officieel Reading between the Lines heet. We wilden deze ervaring met anderen delen en zo een voorbeeld geven van wat je concreet kan doen met het wat vage thema stilte. We organiseerden daarom een concert in en rond de doorkijkkerk, waar de muziek de ervaring van de omgeving – het kunstwerk en het landschap – zou versterken.

3 augustus 2016

In de afgelopen maanden was ik twee maal betrokken bij een planningsproces dat onder hoge tijdsdruk stond. In beide gevallen ging het om musea die grondig her-dacht moesten worden. Er moest om verschillende redenen snel een plan zijn dat dient als basis voor de vernieuwing. Wat opviel was dat de schaarste aan tijd niet leidde tot oppervlakkigheid. Er was juist grote aandacht van de betrokkenen, en diepgang in de gesprekken.

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.