Inzichten

2 januari 2021

Twee weten meer dan een. Het klinkt afgezaagd, maar het is wel waar. Een groep mensen, die ongeveer hetzelfde werk doen of met hetzelfde thema bezig zijn, kan van elkaar leren en samen oplossingen zoeken voor een probleem. Dat is een lerend netwerk.

8 februari 2018

Onlangs las ik een boek over tijd, waar we allemaal een gebrek aan lijken te hebben.

27 juni 2017

Het tijdschrift META van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) vroeg mij een stukje te schrijven over mijn werk als procesbegeleider. Dit is wat ik schreef:

3 augustus 2016

Met de paradox dat je met muziek stilte kan evoceren en de ervaring ervan kan intensiveren, organiseerden we in juni een evenement rond klank en stilte, Listening between the Sounds. Het idee was ontstaan door de ervaring van weidsheid, schoonheid en stilte bij de doorkijkkerk in Borgloon, een kunstwerk in de open ruimte, opgebouwd uit metalen stroken, dat officieel Reading between the Lines heet. We wilden deze ervaring met anderen delen en zo een voorbeeld geven van wat je concreet kan doen met het wat vage thema stilte. We organiseerden daarom een concert in en rond de doorkijkkerk, waar de muziek de ervaring van de omgeving – het kunstwerk en het landschap – zou versterken.

3 augustus 2016

In de afgelopen maanden was ik twee maal betrokken bij een planningsproces dat onder hoge tijdsdruk stond. In beide gevallen ging het om musea die grondig her-dacht moesten worden. Er moest om verschillende redenen snel een plan zijn dat dient als basis voor de vernieuwing. Wat opviel was dat de schaarste aan tijd niet leidde tot oppervlakkigheid. Er was juist grote aandacht van de betrokkenen, en diepgang in de gesprekken.

14 januari 2016

Tijdens de laatste jaarvergadering van het koor waarin ik zing, moest ik denk aan de cursus groepsdynamica, die ik vorig jaar heb gevolgd bij Silvia Prins. De associatie werd getriggerd door de opmerking van iemand dat het lijkt of alles in het koor vanzelf gaat. Daarop vroeg ik me af in welke ontwikkelingsfase deze groep dan verkeert.

14 oktober 2015

Veel processen waar ik bij betrokken ben, hebben te maken met innoveren en met het schetsen van nieuwe toekomstperspectieven. Soms is het een terugkerend proces, zoals beleidsplanning, soms een noodzaak, omdat het oude concept niet meer werkt, de omstandigheden of de spelregels veranderd zijn.

14 oktober 2015

Deze zomer heb ik een intens weekend begeleid, waar ongeveer 18 mensen nagedacht hebben over de visie op en de toekomst van Waerbeke vzw, de beweging die streeft naar stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit.

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.