Check-in, check-uit

Check-in, check-uit

14 oktober 2015

Deze zomer heb ik een intens weekend begeleid, waar ongeveer 18 mensen nagedacht hebben over de visie op en de toekomst van Waerbeke vzw, de beweging die streeft naar stilte, rust en ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit.

Die 18 mensen waren de leden van de nieuwe algemene vergadering van Waerbeke. Er stond heel veel op het programma en de deelnemers kenden elkaar nog niet goed. We zijn daarom begonnen met een uitgebreide check-in. Die duurde bijna twee uur en dat was meteen een heel goede opmaat voor het gesprek erna.

Een check-in is meer dan een rondje kennismaken. De check-in is bedoeld om iedereen die om de tafel of in de kring zit mee te krijgen en om een veilige sfeer te creëren, waarin iedereen durft bij te dragen. In de check-in kan iedereen zijn wensen, bekommernissen en ervaringen kwijt aan de hand van een of meer vragen die relevant zijn voor de context van de rest van het gesprek. In een check-in neemt iedereen die dat wil het woord, wie niets wil zeggen doet dat niet. Iedereen luistert naar elkaar zonder vragen te stellen.

In dit weekend was de vraag: waarom kom jij naar dit weekend om mee te denken over de toekomst van Waerbeke? De antwoorden waren persoonlijk en zeer diepgaand. Eruit bleek een grote betrokkenheid en een onderzoekende houding van alle aanwezigen.

Bij de check-uit op het einde van het weekend bleek dat de mensen, die elkaar op zaterdag nauwelijks kenden, op zondag vertrokken als leden van een groep, die gemotiveerd is om de toekomstplannen, die dat weekend gemaakt zijn, samen vorm te geven.

Een check-uit is meer dan een rondvraag: ook hier kan iedereen weer, op eigen tempo en aan de hand van een vraag over het voorbije gesprek, zeggen hoe hij of zij dat gesprek ervaren heeft.

Check-in en check-uit hoeven niet echt lang te duren, maar vragen wel wat rust en ruimte. Er vallen soms stiltes, die horen erbij. Check-in en check-uit pasten dus wel bij het thema van het weekend: nadenken over hoe je stilte, rust en ruimte creëert als voorwaarde voor leefkwaliteit.

Andere recente inzichten

8 februari 2018

Onlangs las ik een boek over tijd, waar we allemaal een gebrek aan lijken te hebben.

27 juni 2017

Het tijdschrift META van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) vroeg mij een stukje te schrijven over mijn werk als procesbegeleider. Dit is wat ik schreef:

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.