Lerend netwerk in tijden van corona

Lerend netwerk in tijden van corona

2 januari 2021

Twee weten meer dan een. Het klinkt afgezaagd, maar het is wel waar. Een groep mensen, die ongeveer hetzelfde werk doen of met hetzelfde thema bezig zijn, kan van elkaar leren en samen oplossingen zoeken voor een probleem. Dat is een lerend netwerk.

Twee weten meer dan een. Het klinkt afgezaagd, maar het is wel waar. Een groep mensen, die ongeveer hetzelfde werk doen of met hetzelfde thema bezig zijn, kan van elkaar leren en samen oplossingen zoeken voor een probleem. Dat is een lerend netwerk. Zo’n netwerk kan allerlei vormen aannemen. Basiskenmerk is dat de leden ervan uit verschillende afdelingen of organisaties komen, dus niet al dagelijks met elkaar samenwerken. Een lerend netwerk maakt gebruik van de kennis en kwaliteiten van alle leden van de groep en zorgt voor nieuwe kennis en inzichten.

Nu met het vele thuiswerk uitwisselen met directe collega’s al lastig is geworden, lijkt het samen komen met anderen in een lerend netwerk al helemaal moeilijk. Toch blijkt dat niet zo te zijn. De afgelopen maanden heb ik verschillende bijeenkomsten van een lerend netwerk online gefaciliteerd. Dat werkte beter dan je zou denken. Het netwerk bestaat uit medewerkers van organisaties die over heel Vlaanderen verspreid zijn. Online samenkomen betekent dat er geen reistijd is en kan makkelijker ingepast worden in drukke agenda’s. Het verloop van zo’n online bijeenkomst is ongeveer hetzelfde als een fysieke: je kan in kleine groepjes ervaringen uitwisselen, inzichten presenteren en vragen stellen. De interactie is minder spontaan dan in een fysieke bijeenkomst, het modereren vergt meer en andere aandacht en er is discipline nodig van alle aanwezigen, maar het kan.

Natuurlijk wordt het tijd dat we weer bij elkaar kunnen komen in een inspirerende omgeving en meer zien dan een hoofd op een scherm. Een online bijeenkomst kan nooit de intensiteit en betrokkenheid genereren die er wel kunnen zijn in een reële bijeenkomst. En toch is er winst geboekt met dit lerende netwerk: het is gaan leven, mensen weten elkaar ook buiten de bijeenkomsten te vinden en de bijeenkomsten genereren enthousiasme, want ze voldoen aan een behoefte.

Als het virus verslagen is lijkt het logisch de voordelen van beide soorten bijeenkomsten te combineren: soms elkaar ontmoeten in levende lijve, met diepgaande interactie en gewoon spontaan contact, soms online, efficiënt, zakelijk en weinig tijdrovend. Zo houden we misschien toch iets goeds over van de pandemie.

Andere recente inzichten

8 februari 2018

Onlangs las ik een boek over tijd, waar we allemaal een gebrek aan lijken te hebben.

27 juni 2017

Het tijdschrift META van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) vroeg mij een stukje te schrijven over mijn werk als procesbegeleider. Dit is wat ik schreef:

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.