Referenties

De afgelopen jaren heb ik kleine en omvangrijke processen ondersteund

Enkele recent afgeronde en lopende opdrachten

  • Haalbaarheidsonderzoek op basis van uitgebreide stakeholderbevraging van een nieuw museum rond zorg, biomedische wetenschap en samenleving in Leuven, in opdracht van KU Leuven en UZ Leuven, in samenwerking met Bailleul Ontwerpbureau, BMC en RaadSaam Erfgoedprojecten
  • Opmaak van een collectieplan van Histaruz, in opdracht van UZ Leuven, in samenwerking met RaadSaam Erfgoedprojecten
  • Organisatieondersteuning van het Vlaams Overleg Regionale Landschappen: uitbouw van een lerend netwerk, begeleiding van visievorming en ondersteuning bij uitvoering van gezamenlijk beleid
  • Opmaak van een landschapstekening cultureel erfgoed van het Meetjesland, in opdracht van Erfgoedcel Meetjesland, in samenwerking met RaadSaam Erfgoedprojecten
  • Begeleiding van het beleidsplan van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
  • Ondersteuning van de opmaak van het collectiebeleids- en beheersplan van het M HKA
  • Adviesverlening aan het Virtueel Museum Vlaanderen

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.