Referenties

De afgelopen jaren heb ik kleine en omvangrijke processen ondersteund

Enkele recent afgeronde en lopende opdrachten:

  • Projectmanagement van de vernieuwing van de musea Tienen en uitwerking van een cultuurtoeristisch programma daarbij
  • Ondersteuning van Werkplaats immaterieel erfgoed vzw (voorheen tapis plein)bij het uittekenen van een nieuwe participatieve organisatiestructuur
  • Begeleiding van het archief van de Senaat bij het uitvoeren van een project bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog
  • Procesbegeleiding van de werkgroep Zenne- en Barebeekvallei binnen het strategisch project ‘Open ruimte in en rond Mechelen’, in opdracht van het Regionaal Landschap Rivierenland
  • Begeleiding van de opstart van het Erfgoedlabo (innovatief samenwerkingsverband van 13 professionele erfgoedorganisaties) Leuven, in samenwerking met Toon Berckmoes (Ideaconsult), in opdracht van stad Leuven en KU Leuven
  • Begeleiding van een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking in de vrijetijdsregio Druivenstreek
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van een intergemeentelijke onroerend erfgoeddepotwerking in Pajottenland-Zennevallei, in opdracht van de IOED Pajottenland-Zennevallei
  • Begeleiding van UTV vzw bij de opmaak van het voortgangsrapport 2018-2019 en bij de beleidsplanning 2019-2023

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.